РУО- Ловеч
Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина 
"Професор д-р Димитър Димов"
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПГВМ предлага обучение след завършен седми и осми клас .Телефон/факс:
+359(0)68 603 976; +359(0)68 603 977
Рейтингова система на висшите училища в България>>
Тържествено откриване на учебната година в НПГВМ ще се проведе на 17.09.2018г от 10:00 часа. Очакваме ви !