Моля посетете новия обновен сайт на НПГВМ "Проф д-р Димитър Димов" гр.Ловеч!